كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مشاور امور بانوان در دانشگاه
یکشنبه 20 مرداد 1398 شرح وظایف امور بانوان در دانشگاه

·         شناسایی موانع تحقق فرصت­های عادلانه در قوانین، مقررات و رویه­های موجود.

·         شناسایی شکاف­ها و فاصله­ها در دسترسی عادلانه به منابع، امکانات و فرصت­ها در حوزه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی.

·         برنامه ریزی برای افزایش مشارکت زنان دانشگاهی در عرصه­های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی.

·         تلاش در جهت شفاف سازی، تسهیل و اجرای قوانین مربوط به زنان و بررسی پیامدهای مرتبط با ان قوانین.

·         برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش­های مرتبط با حوزه زنان و خانواده.

·         توان افزایی زنان برای ایفای بهینه نقش­های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.

·         برنامه­ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زنان دانشگاهی (اعضای هیات علمی و کارکنان).

·         ارتقاء آگاهی­های دینی و فرهنگی در زمینه حقوق زن و خانواده.

·         انجام نیاز سنجی­های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش­های موجود در حوزه زنان اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان.

·         انجام تمهیدات لازم در جهت برپایی گردهمائی ها وجلسات مطلوب با هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهی­های عمومی نسبت به حقوق زنان (ملی و بین المللی).

·         راه اندازی بانک اطلاعات اعضای هیات علمی زن به منظور تحلیل وضعیت علمی، پژوهشی و اجرایی آنها.

·         ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی اعضاء هیات علمی زن دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی و معرفی توانمندی­ها و دستاوردهای زنان در حوزه­های علم و آموزش.

·         برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان.

·         تلاش در مسیر رفع محدودیت­ها و موانع زنان در بهره مندی از فرصت­های پژوهشی اعضای هیات علمی و پیگیری رفع مشکلات و پاسخگویی موثر به تقاضای زنان شاغل از وزارت متبوع

·         برقراری ارتباط مستمر با مراکز علمی، فرهنگی و اجرائی مرتبط با زنان کشور و استفاده از توان علمی و مدیریتی بانوان در برنامه ریزی، اجرا و همکاری بانوان سایر سازمانها 

·         مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه­های کشور و ارائه گزارش­های پیشرفت دوره­ای به روسای دانشگاه­ها و دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

بيشتر