آئین نامه های فرهنگی
یکشنبه 3 مرداد 1389 آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

مقدمه

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های جمعی و خودجوش پژوهشی و راهنمائی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

ماده 1- اهداف

1-1. ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان.

1-2. نهادینه ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان.

1-3. افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان.

1-4. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه.

1-5. بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرائی .

ماده 2 – ارکان

1-2. انجمن علمی دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی مرکب از دانشجویان علاقمند به مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی و فوق برنامه علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.

تبصره: در صورتی که دانشکده با نام یک رشته علمی مشخص شده باشد نظیر دانشکده برق، انجمن صرفاً با نام همان دانشکده تشکیل می‌شود نظیر: انجمن علمی دانشجویی دانشکده برق و در صورتی که دانشکده دارای عنوان کلی نظیر علوم یا فنی و مهندسی و یا علوم انسانی باشد انجمن‌های علمی دانشجویی با نام گروهها و یا بخش‌های آموزشی دانشکده نظیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی، یا انجمن علمی دانشجویی شیمی و .... تشکیل می‌شود.

2-2. شورای مدیریت انجمن‌ علمی دانشجویی

اعضای انجمن‌های علمی از طریق انجام انتخابات از میان اعضای خود 5 تن را با کسب اکثریت نسبی بعنوان شورای مدیریت و 2 تن را بعنوان عضو علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می‌نمایند.

تبصره1:

شورای مدیریت انجام علمی دانشجویی از میان اعضای خود یک تن را بعنوان دبیر شورا انتخاب می‌نماید که براساس شرح وظایف مندرج در آئین‌نامه‌های داخلی انجمن‌های علمی دانشجویی فعالیت خواهد کرد.

تبصره 2: فراخوان تشکیل انجمن‌های علمی، عضویت و انتخاب اعضای شورای مدیریت در اولین دوره توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با همکاری دانشکده‌ها صورت می‌پذیرد.

 

3-2. شورای دبیران

به منظور نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی‌، شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تشکیل ميََ‌شود.

تبصره 1:

شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی از بین خود یک تن را بعنوان دبیر جلسات انتخاب می‌نمایندکه براساس آئین‌نامه‌های داخلی علمی دانشجویی فعالیت خواهد نمود.

تبصره 2: به منظور پرهیز از تراکم اعضا و بهره‌گیری هر چه مناسب‌تر از جلسات شورای دبیران و دانشگاههای جامع و بزرگ نظیر دانشگاه تهران، در هر دانشکده شورایی برای هماهنگی فعالیتهای انجمن‌های علمی دانشجویی متشکل از نمایندگان انجمن‌های گروهها یا بخش‌های مختلف دانشکده تشکیل ميَ‌شود و نماینده این شورا جهت شرکت در جلسات شورای دبیران معرفی خواهد شد. بدیهی است در برخی از دانشکده‌های این دانشگاهها که تنها یک گروه وجود دارد، نماینده همان گروه به شورای دبیران معرفی می‌شود.

ماده 3. شرایط عضویت در انجمن علمی دانشجویی

1-3. معدل کل دانشجویان علاقمند به عضویت در انجمن علمی باید معادل یا بالاتر از میانگین معدل آن گروه یا دانشکده (با استعلام از گروه آموزشی) باشد.

2-3. دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول می‌توانند به عضویت انجمن‌های علمی در آیند و ادامه عضویت این افراد در نیمسال‌های بعد منوط به کسب حد نصاب معدل مربوط خواهد بود.

تصره: دانشجویان سایر رشته‌ها با موافقت شورای مدیریت می‌توانند با احراز شرط بند 1-2 در انجمن علمی عضو شوند.

3-2. دبیران انجمن‌های علمی و شورای دبیران می‌توانند در جلسات خود از اعضای هیأت علمی مجرب که علاقمند به همکاری با انجمن‌های علمی هستند دعوت بعمل آورند.

4-3. دانش آموختگان ممتاز و یا دانش آموختگانی که قبلاً عضو انجمن بوده‌اند با پیشنهاد شورای مدیریت و با موافقت شورای دبیران می‌توانند در جلسات انجمن‌های علمی (بدون حق رأی) حضور یابند.

ماده 4 شرح وظایف

1-4. وظایف انجمن علمی دانشجویی

اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آئین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین می‌شود در کمیته‌هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضا تشکیل می‌شود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.

2-4. وظایف شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی

- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیتهای علمی _ پژوهشی در میان کلیه دانشجویان.

- برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های ادواری و سالانه انجمن .

- برقراری ارتباط مستمر با انجمن‌های علمی مشابه در سایر دانشگاهها .

- برنامه‌ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی و پیشنهاد همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده .

- پیشنهاد آیین‌نامه داخلی انجمن‌های علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران.

- همکاری با معاون آموزشی دانشکده در ارتقای علمی دانشجویان.

- تشکیل کمیته‌های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش، روابط عمومی ... و نظارت بر عملکرد کمینه‌ها .

- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد.

- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها و کنفرانس‌ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی .

- همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور .

- تولید و انتشار نشریه علمی، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فیلم‌های علمی – آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته‌ها و دانشگاهها.

- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارائه گردش عملکرد مالی انجمن هر 6 ماه یکبار به شورای دبیران .

3-4. وظایف شورای دبیران

- نظارت بر انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی .

- تصویب طرحها و هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و تلاش برای تأمین تسهیلات مورد درخواست انجمن‌ها .

- تصویب آئین‌نامه‌های داخلی انجمن‌های علمی دانشجویی و شورای دبیران.

- بررسی پیشنهادهای انجمن‌ها در خصوص برگزاری جشنواره‌ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن برای تصویب به کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی .(موضوع ماده 5 این آئین‌نامه)

- رسیدگی و رفع اختلافات میان انجمن‌ها.

- انتخاب نمایندگان شورای دبیران جهت شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه. (موضوع ماده 5 این آئین‌نامه)

- نظارت بر عملکرد انجمن‌ها براساس گزارشهای دریافتی از سوی آنها.

- نظارت بر عملکرد مالی و همچنین اموالی که در اختیار انجمن‌ها قرار گرفته است براساس گزارشهای واصله از انجمن‌ها.

- ارائه گزارش عملکرد شورای دبیران (هر یکسال یکبار) به کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی.

ماده 5 : حمایت و تشویق فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی و نظارت بر آنها

1-5. ضروری است دانشگاهها در جهت حمایت علمی و کمک به رشد و توسعه انجمن‌های علمی دانشجویی کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی متشکل از معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیر کل امور فرهنگی و یا دانشجویی، یکی از مدیران کل حوزه معاونت پژوهشی و دو نماینده از شورای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه را تشکیل دهد و نظارت بر عملکرد انجمن‌ها و رسیدگی به درخواست‌های آنها را براساس آیین‌نامه داخلی که تنظیم خواهند نمود در دستور کار خود قرار دهند.

2-5. مصوبات شورای دبیران که برای دانشگاه ایجاد تعهدات مالی می‌نماید با تائید کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه قابل اجرا می‌باشد.

ماده 6- این آئین‌نامه در 6 ماده و 17 بند و 5 تبصره در تاریخ 30/7/1378 به تصویب وزیر فرهنگو آموزش عالی می‌رسد و از تاریخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است.

نسخه قابل چاپ