معرفی کارکنان
دکتر مهدی هدایتی

1391/8/17 چهارشنبه

دکتر مهدی هدایتی

سمت: مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355417

تلفن داخلی: 275

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ملایر