معرفی کارکنان
دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

سمت: مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355495

تلفن داخلی: 341

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ملایر