افرادبيشتر
جمال ابوالحسنی

جمال ابوالحسنی

جمال ابوالحسنی

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تلفن محل کار: 32456515

تلفن داخلی: 326

پست الکترونیکی: JAMAL.ABOLHASSANI@GMAIL.COM

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی نرم افزار