پنجشنبه 15 خرداد 1399   16:24:00
افرادبيشتر
سیامک جعفری

1392/11/2 چهارشنبه

سیامک جعفری

سمت: رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه

تلفن محل کار: 32355369

تلفن داخلی: 322

پست الکترونیکی: s.jafari@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری