اخبار آموزشی
مراسم تجلیل از برترین های دانشجویی
به منظور تکریم مقام دانش و دانشجو، مراسم تجلیل از برترین های دانشجویی روز دوشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۱۲.۳۰ آلی ۱۴.۳۰ در سالن شهید حیدری ۱ برگزار می گردد.
از عموم دانشجویان دعوت می گردد در این مراسم شرکت فرمایند.