اخبار آموزشی
اطلاعیه نکات مهم در برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی
قابل توجه دانشجویان محترم 
باتوجه به برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از روز شنبه ۲۰ خرداد ماه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید.
۱- دانشجو می بایست 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در حوزه امتحانی خود حضور داشته باشد.
۲- درب حوزه امتحانی راس ساعات 8:30، 10:30 و 14:30 (پردیس مرکزی) و 8:00، 10:00 و 14:00 (دانشکده عمران و معماری) بسته خواهد شد و از ورود دانشجویان بعد از ساعات مذکور به حوزه امتحانی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
۳- امتحانات دروس معارف در هر دو حوزه امتحانی(پردیس مرکزی و دانشکده عمران و معماری) راس ساعت 8:30، 10:30 . 14:30 آغاز می گردد.
۴- برای ورود به جلسه امتحان می بایست حتماً کارت ورود به جلسه را همراه داشته باشید و از ورود دانشجویان فاقد «کارت» به جلسه امتحان جلوگیری بعمل خواهد آمد.
۵- برای دریافت کارت ورود به جلسه دانشجو می بایست ارزشیابی اساتید را در سامانه سما تا پایان وقت جمعه ۱۹ خرداد ماه انجام داده و سپس کارت ورود به جلسه دریافت و چاپ نموده و در زمان حضور در حوزه امتحانی همراه داشته باشد.
۶- وجود هرگونه وسایل اضافی در سرجلسه امتحان از جمله جزوه، کتاب، برگه اضافی، موبایل، ساعت هوشمند، هندزفری و .... به منزله تخلف یا تقلب بوده و برابر مقررات دانشجو به کمیته انضباطی ارجاع و علاوه بر اینکه نمره آن درس «25 صدم» ثبت می گردد، متناسب با نوع تخلف تنبیهات دیگری نیز لحاظ می گردد (از جمله تذکر و توبیخ کتبی همراه با درج شدن در پرونده دانشجو، محرومیت از تسهیلات رفاهی و ...) 
۷- به دلیل اینکه ظرفیت محل نگهداری اشیاء اضافی در هر دانشکده محدود می باشد لطفا از همراه داشتن وسایل اضافی در زمان حضور در محل برگزاری امتحان خودداری نمایید. بدیهی است که در هر صورت مسئولیت گم شدن وسایل اضافی با خود دانشجو می باشد.
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی