منوجهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار جشنواره برترین های مبل و منبتبيشتر
شرکت و حضور علاقمندان در جشنواره بین المللی برترین های مبل و منبت جهان علاقمندان به شرکت و حضور در جشنواره در صورت نداشتن آثار (در هردو بخش علمی و برترین‌های مبل و منبت) مشخصات کامل (حقیقی و حقوقی) خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.