شرح وظایف اداره تغذیه
1389/5/19 سه‌شنبه

-          نظارت بر کیفیت طبخ غذا.

-          نطارت و کنترل کیفیت و بهداشت اقلام خریداری شده توسط کارپرداز.

-          نظارت و کنترل از لحاظ رعایت موازین بهداشتی درهنگام طبخ.

-          تدوین برنامه و سبد غذایی مناسب دانشجویی با توجه به نیاز بدنی آنها و تأمین میزان کالری مورد نیاز.

-          نظارت و کنترل اقلام خروجی و ورودی به انبار.

 
1