فرم صدور کارت پرسنلی
ورود به سیستم - دریافت نسخه چاپی
ورود جهت دریافت نسخه چاپی
توضیحات
دریافت نسخه چاپی:
همکار گرامی: جهت دریافت نسخه چاپی مراحل زیر را دنبال نمائید.
1- کد ملی و شماره پرسنلی خود را در فیلد های زیر وارد نمائید و دکمه ورود به سیستم را کلیک کنید.
2- پس از مشاهده جدول اطلاعات خود، بر روی کد پیگیری دریافتی در جدول کلیک نمائید تا اطلاعات کامل را مشاهده نمائید.
3- پس از مشاهده کامل اطلاعات، با کلیک گزینه نسخه قابل چاپ در پایین فرم برگه را چاپ نمائید.
ورود به سیستم
* کد ملی
* شماره پرسنلی

نسخه قابل چاپ