منوجهت مشاهده محتوا کلیک کنید
ارتباط با دبیرخانه جشنواره
شنبه 16 فروردین 1399 ارتباط با دبیرخانه جشنواره بین ­المللی برترین های مبل و منبت جهان
تلفن: 33339881 کد: 081
Address: ملایر – کیلومتر 5 جاده اراک – دانشگاه ملایر – مرکز تحقیقات پیشرفته مبل و منبت دانشگاه ملایر
دبیر علمی همایش: دکتر فرهاد قاسمی آقباش: 09122379717
دبیر اجرایی همایش: دکتر ایمان پژوهان: 09189518806