منوجهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعات جشنواره
شنبه 16 فروردین 1399 داوران جشنواره بین المللی برترین های مبل و منبت جهان

داوران بخش علمی جشنواره:

1- دکتر قنبر ابراهیمی، استاد صنایع چوب و مبلمان

2- دکتر داود ربیع، مشاور و عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

3- دکتر حمیدرضا عدالت، عضو هیات علمی دانشگاه گرگان

4- دکتر محمد غفرانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

5- دکتر نعمت اله محبی، مدرس دانشگاه تهران (دکترای مدیریت و بازاریابی مبلمان)

6- دکتر عبدالرضا محسنی، رییس جامعه مهندسان معماری داخلی ایران و مدرس دانشگاه

7- دکتر رضا لاهیجی، عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

8- دکتر هادی غلامیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

9- دکتر مهدی رحمانی‌ نیا، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

10- دکتر فاطمه طاهری، مشاور و مدیر امور بین‌ الملل شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

11- دکتر قانع میرزایی، دکترای صنایع چوب

12- دکتر لادن پورسرتیپ، استادیار دانشگاه صنعتی بهبهان

13- دکتر محمد پیری، استادیار دانشگاه ملایر

14- دکتر ایمان پژوهان، استادیار دانشگاه ملایر

15- دکتر امید فتحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
16- مهندس آزاده رزاقی، طراح و مدرس دانشگاه


2- اسامی داوران بخش برترین‌های مبل و منبت

1-2- بخش منبت:

- دکتر عبدالرضا محسنی، رییس جامعه مهندسان معماری داخلی ایران و مدرس دانشگاه

- دکتر رضا لاهیجی، عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

- دکتر ابراهیم آقارفیعی، عضو هیات علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

- مجید میرمقدم، خبره حوزه مبل و منبت

- رضا نجفی، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون صادرات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان

- مهندس آزاده رزاقی، طراح و مدرس دانشگاه

- قاسم ترک جوکار، خبره حوزه مبل و منبت

- رضا فره منش، خبره حوزه مبل و منبت

- حسنعلی کریمی، خبره حوزه مبل و منبت

- حشمت ملکی، خبره حوزه مبل و منبت

2-2- بخش طراحی کلاف:

- دکتر داود ربیع، مشاور و عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

- دکتر عبدالرضا محسنی، رییس جامعه مهندسان معماری داخلی ایران و مدرس دانشگاه

- دکتر رضا لاهیجی، عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

- دکتر ابراهیم آقارفیعی، عضو هیات علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

- مهندس آزاده رزاقی، طراح و مدرس دانشگاه

- محمد تقی اشتنالی، خبره حوزه مبل و منبت

- رضا نجفی، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون صادرات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان

- علی کوثر چهاردولی، خبره حوزه مبل و منبت

- رسول بهرامی، خبره حوزه مبل و منبت

- مجید مرادی، خبره حوزه مبل و منبت

- آقای نوری، خبره حوزه مبل و منبت

 

3-2- بخش رنگ آمیزی:

- دکتر محمد غفرانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

- رضا نجفی، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون صادرات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان

- دکتر ابراهیم آقارفیعی، عضو هیات علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

- دکتر داود ربیع، مشاور و عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

- مهندس عباس زارع، مدرس سازمان فنی حرفه‌ای، علمی – کاربردی و آموزش و پرورش

- عباس جمشیدی، خبره حوزه مبل و منبت

- حسین بیگی، خبره حوزه مبل و منبت

- امرالله کریمی، خبره حوزه مبل و منبت

- مجید میرمقدم، خبره حوزه مبل و منبت
- فتح الله قنبری، خبره حوزه مبل و منبت
- امید تکاور، خبره حوزه مبل و منبت

 

4-2- بخش رویه ‌کوبی مبل:

- دکتر داود ربیع، مشاور و عضو کمیته علمی شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته ایران

- دکتر محمد غفرانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

- دکتر ابراهیم آقارفیعی، عضو هیات علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

- مهندس عباس زارع، مدرس سازمان فنی حرفه‌ای، علمی – کاربردی و آموزش و پرورش

- محمد تقی اشتنالی، خبره حوزع مبل و منبت

- سعید کریمی، خبره حوزه مبل و منبت

- رضا عباسی، خبره حوزه مبل و منبت