معرفی کارکنان
کریم ابراهیمی

کریم ابراهیمی

کریم ابراهیمی

سمت: سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32457404

تلفن داخلی: 341

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ملایر