اخبار آموزشی
آیین نامه تشویق مقالات دانشجویی دانشگاه ملایر در کنفرانس ها و مجلات معتبر علمی
در راستاي تشويق دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتری در امر پژوهش و ارائه مقاله در مجامع ملي و بين المللي و ارتقاء سطح علمي آنان، دفتر حمایت از استعداد های درخشان دانشگاه ملایر نتايج حاصل از تحقيقات دانشجويان دانشگاه ملاير را كه بصورت مقاله در كنفرانس هاي معتبر داخلي - خارجي  و در مجلات معتبر علمی توسط ايشان ارائه گردد، مورد حمايت و تشویق قرار مي دهد.
جهت کسب اطلاع از جزئیات این آیین نامه به صفحه گروه حمایت از استعدادهای درخشان » آئین نامه تشویق مقالات دانشجویی  مراجعه نمائید