اخبار آموزشی
فراخوان شرکت در رقابت سالانه انتخاب برترین های دانشجویی بخش آموزشی- پژوهشی
به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بالاخص دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند، جهت شرکت در رقابت سالانه انتخاب برترین های دانشجویی بخش آموزشی-پژوهشی، با مطالعه ماده 6  شیوه نامه مربوطه (فایل pdf پیوست) در صورت داشتن شرایط لازم، اقدام به تکمیل فرم شماره 1 (فایل متنی پیوست) نموده و آن را به همراه مستندات لازم به مدیر گروه رشته تحصیلی خود تا تاریخ 29 فروردین 1403 تحویل نمایند تا بعد از طی شدن مراحل لازم به دفتر استعداد درخشان ارسال گردد.  لازم به ذکر است به درخواست هایی که از نظر مستندات ناقص باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* همچنین دانشجویان دارای شرایط ماده 3 (برتر آزمونهای سراسری و نمونه کشوری) و ماده 4 (برتر المپیادهای علمی، جشنواره ها و مسابقات دانشجویی) شیوه نامه انتخاب برترین ها،  با در دست داشتن مستندات لازم  جهت معرفی خود به دفتر استعداد درخشان تا تاریخ 29 فروردین 1403 مراجعه نمایند.
* لازم به ذکر است جهت تعیین برترین های آموزشی (ماده 5 شیوه نامه) نیازی به اقدام دانشجو نمی باشد و آموزش هر دانشکده اقدام به شناسایی و اعلام اسامی به دفتر استعداد درخشان خواهد نمود.
با تقدیم احترام
دفتر هدایت استعداد درخشان
فايلها
شيوه نامه انتخاب برترين ها.pdf 907.383 KB
فرم شماره 1 - مشخصات و امتيازات دانشجويان متقاضي انتخاب به عنوان برتر آموزشي- پژوهشي.docx 186.545 KB