پایگاههای مرتبط
پایگاه های اطلاعاتی مجلات و منابع علمی لاتین رایگان
لوگوی پایگاه عنوان پایگاه
لاتین
حوزه موضوعی سطح دسترسی آدرس
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/images/1x/scholar_logo_64dp.png Google Scholar   همه موضوعات free https://scholar.google.com/
Open Dissertations ESBCO دسترسی به متن کامل پایان نامه های رایگان free https://biblioboard.com/opendissertations/


arXiv
فیزیک ، ریاضیات ، علوم کامپیوتر ، زیست شناسی کمی ، امور مالی کمی ، آمار ، مهندسی برق و علم سیستم ها و اقتصاد free https://arxiv.org/
http://journal.ippi.ac.ir/images/1.gif Iranian Polymer Journal مقالات لاتین همه موضوعات free http://journal.ippi.ac.ir/
KNE Publishing Knowledge E   همه موضوعات free https://knepublishing.com/

 Scientific Research علوم زیستی، اقتصاد و بازرگانی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی free https://www.scirp.org/journal/
Oxford   همه موضوعات free https://academic.oup.com/journals/?login=true
ERIC علوم تربیتی، روانشناسی و آموزش و پرورش free https://eric.ed.gov/
https://library2.shirazu.ac.ir/files/content/logo/logo_proquest.gif proquest   همه موضوعات free https://www.proquest.com/?defaultdiss=true
IOPscience | Library IOP SCINCE  فیزیک، فیزیک پزشکی، فیزیک دریا و موضوعات مرتبط free https://iopscience.iop.org/
https://library2.shirazu.ac.ir/files/content/logo/adademicJournals.png Academic journals   همه موضوعات free https://academicjournals.org/
http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/DOAJ.jpg راهنمای مجلات رایگان لاتین تحت وب    همه موضوعات free https://www.doaj.org/
https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/Ranking.jpg Ranking Web of universities   همه موضوعات free https://www.webometrics.info/en
http://researchold.ui.ac.ir/fa/uploads/fckeditor/file/library/index/science%20iranica.bmp مجله الکترونیکی علمی و بین المللی Scientia Iranica free https://www.scientiairanica.com/