منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
تصویر
مشاوره اینترنتی
معرفی افراد
مگامنو
نوار راهبری
ورود
مرکز مشاوره
يكشنبه 7 خرداد 1391 فرآیند مشاوره

پذیرش مراجعان محترم در مرکز مشاوره به این صورت است که مراجعان هنگام رزرو وقت با مشاور مورد نظر رسید دریافت می کنند و در زمان مقرر مراجعه کرده و اسامی آنها در دفترچه ی راهنما ثبت و یک کد شناسایی به آنان تعلق می گیرد.مراجعان در طی فرایند مشاوره و در مراجعات بعدیشان با این کد شناخته شده و تمام اطلاعات آنها به صورت محرمانه باقی می ماند. البته جهت گرفتن خدمات پزشکی اسامی مراجعان ثبت نمی گردد و احتیاجی به وقت قبلی ندارند.