یکشنبه 28 دی 1399   03:40:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مرکز مشاوره
یکشنبه 7 خرداد 1391 فرآیند مشاوره

پذیرش مراجعان محترم در مرکز مشاوره به این صورت است که مراجعان هنگام رزرو وقت با مشاور مورد نظر رسید دریافت می کنند و در زمان مقرر مراجعه کرده و اسامی آنها در دفترچه ی راهنما ثبت و یک کد شناسایی به آنان تعلق می گیرد.مراجعان در طی فرایند مشاوره و در مراجعات بعدیشان با این کد شناخته شده و تمام اطلاعات آنها به صورت محرمانه باقی می ماند. البته جهت گرفتن خدمات پزشکی اسامی مراجعان ثبت نمی گردد و احتیاجی به وقت قبلی ندارند.