شنبه 12 آذر 1401   19:05:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

پژوهشکده انگور و کشمش

یکشنبه 13 دی 1394 طرح های پژوهشی پژوهشکده انگور و کشمش

طرح‌های پژوهشی درون‌سازمانی (داخل دانشگاه) جاری

ردیف

 

عنوان طرح

نام مجری

 

گروه پژوهشی

1

بررسی میزان ماده ضد سرطان Resveratrol در واریته های انگور ملایر

دکتر بهروز محمدپرست

به زراعی به نژادی

2

شناسایی و ردیابی ویروئیدهای مهم انگور درشهرستان ملایر

دکتر رضا الماسی

به زراعی به نژادی

3

شناسایی و ردیابی ویروس های مهم انگور در شهرستان ملایر

دکتر رضا الماسی

به زراعی به نژادی

4

اثر کشت طولانی مدت انگور بر روی کانی­شناسی اجزاء خاک در باغات انگور ازندریان و رضوانکده

دکتر سهیلاسادات هاشمی

به زراعی به نژادی

5

طراحی، ساخت و ارزیابی تجهیزاتی برای خاکریزی و خاکبرداری  روی بوته های انگور بمنظور محافظت از آنها در برابر سرما

مهندس حسین رضایی

به زراعی به نژادی

6

جزء بندی شیمیایی و شاخص فراهمی کود پتاسیمی در خاک تعدادی از تاکستان­های شهرستان ملایر، غرب ایران

دکتر محبوبه ضرابی

علوم محیطی

7

بررسی روند و جهت حرکت گرد و غبار بر فراز کشور ایران و تاکستان های ملایر

دکتر حمید نوری

علوم محیطی

8

ارزیابی میزان باقیمانده ی حشره کش شبه نیکوتینیایمیداکلوپرید )کونفیدر( درمیوه انگوردرتاکستانهای آلوده به آفت زنجره

دکتر نسرین حسن زاده

علوم محیطی

9

مدل سازی و پیش بینی تعارضات گراز وحشی در شهرستان ملایر با تاکید بر باغات انگور

دکتر کامران شایسته

علوم محیطی

10

مطالعه اثر کاربرد برگی آبسیزیک اسید بر تغییرات اسیدهای فنلی، اسیدهای آلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه دو رقم انگور بیدانه سفید و بیدانه قرمز طی مراحل مختلف نمو

دکتر معصومه ملکی

علوم محیطی

11

آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی از آفت‌کشها (مطالعه‌ی موردی: باغات انگور در محدوده‌ی شهر ملایر)    

دکتر میرمهرداد میرسنجری

علوم محیطی

12

تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی سه رقم انگور با سطوح تحمل به خشکی مختلف

دکتر مریم بیات ورکشی

علوم محیطی

13

بررسی عوامل اقلیمی، خشکسالی و انسو بر عملکرد انگور

دکتر مریم بیات ورکشی

علوم محیطی

14

مدل سازی ساختار وابستگی مدت و شدت سرما در تاکستان های انگور با استفاده از تابع مفصل: مطالعه موردی شهرستان ملایر

دکتر امید چترآبگون

علوم محیطی

15

بررسی وضعیت آلودگی کشمش تولیدی کارخانجات شهرستان ملایر به فلزات سنگین کادمیوم، سرب، نیکل، روی و مس در سال 1395.

دکتر عیسی سلگی

علوم محیطی

16

بررسی اثر عصاره انگور برالقای اپوپتوز درسلولهای سرطانی پرومیلوسیتی انسان

دکتر مریم رحیمی

علوم محیطی

17

مقایسه و تعیین ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی موجود در میوه برخی ارقام انگور در شهرستان ملایر

دکتر مریم رحیمی

علوم محیطی

18

بررسی میزان آلودگی مس در خاک و منابع آب  تاکستان های شهرستان ملایر

دکتر بهناز عطائیان

علوم محیطی

19

بررسی و تحلیل کارایی اقتصادی و عوامل مؤثر بر تولید کشمش در  شهرستان ملایر

دکتر فتانه یاراحمدی

علوم محیطی

20

ساخت نانو کامپوزیت آنتی باکتریال جهت بسته بندی مواد غذایی با تاکید بر بسته بندی کشمش و انگور

دکتر علی شانقی

تبدیل و نگهداری

 

 

 

طرح‌های پژوهشی درون‌سازمانی (داخل دانشگاه) خاتمه‌یافته

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

 

گروه پژوهشی

1

بررسی جریان انرژی و تحلیل اقتصادی در تولید انگور استان همدان

دکتر موسی رسولی

به زراعی به نژادی

2

جمع آوری و بررسی تنوع مورفولوژیکی  ارقام و ژنوتیپ های امید بخش انگور در استان همدان

دکتر موسی رسولی

به زراعی به نژادی

3

بررسی فلور علف هرز تاکستان های شهرستان ملایر

دکتر مجید رستمی

به زراعی به نژادی

4

ارزیابی تحمل پذیری شاخه های یکساله برخی ارقام انگور منطقه ملایر به تنش سرما

دکتر روح الهکریمی

به زراعی به نژادی

5

اثر کاربرد برگی کلسیم و روی بر تحمل به سرمای بهاره، تغییرات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید

دکتر روح الهکریمی

به زراعی به نژادی

6

بررسی شاخص های ترمودینامیک و دینامیک جو در رخداد های فرین دما در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه انگور دراستان همدان

دکتر حمید نوری

علوم محیطی

7

بررسی همدید جو در مراحل مختلف رشد و نموگیاه انگور دراستان همدان

دکتر حمید نوری

علوم محیطی

8

بررسی نیاز آبی برخی گیاهان کشاورزی  با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با تاکید بر انگور

دکتر حمید نوری

علوم محیطی

9

بررسی وضعیت تولید کشمش ملایر از جهت مزیت نسبی در تولید و صادرات

دکتر محمد پیری

علوم محیطی

10

بررسی ارتباط بین میزان سطح سرمی هورمون لپتین وشاخص های ارزیابی استرس اکسیداتیو با رژیم غذایی مصرف انگور در بین زنان دارای اضافه وزن مشخص

دکتر آرش بابایی

تبدیل و نگهداری

11

بررسی کنترل زیستی مخمر ها علیه آسپرژیلوس و توانایی آنها در حذف اوکراتوکسینA از آب انگور بدون تولید الکل

دکتر آرش بابایی

تبدیل و نگهداری

12

بررسی ارزش غذایی محصولات فرعی کشمش در تغذیه نشخوار کنندگان

دکتر مجتبی یاری

تبدیل و نگهداری

13

بررسی حضورمایکوتوکسینها (آکراتوکسین A و آفلاتوکسین‌ها)و  عناصر سنگین (کادمیم و سرب) در سه مرحله غوره، انگور و کشمش حاصل از انگور سفید بی‌‌دانه در تاکستان های شهرستان ملایر

دکتر مجتبی یاری

تبدیل و نگهداری

14

استفاده از روغن هسته انگور در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان و تاثیر آن بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی و الگوی اسیدهای چرب بدن

دکتر

 عباس زمانی بوزندانی

تبدیل و نگهداری

 

 

 

5-5-3- طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی جاری*

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

کارفرما

نوع طرح

 

گروه پژوهشی

1

مقایسه داربستهای مختلف تربیت مو( طرح فراز) به منظور معرفی مناسبترین داربست برای استان همدان( شهرستان ملایر )

دکترعلی عبادی

دکترمجید رستمی

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

بین دستگاهی

به زراعی به نژادی

2

راهکارهای مصرف بهینه و ارتقاء بهره وری آب در تاکستان های شهرستان ملایر

دکتر محمدعلی نجاتیان،

دکترحمید زارع ابیانه،

دکتر مجید رستمی

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

بین دستگاهی

به زراعی به نژادی

3

احداث باغ الگویی انگور داربستی  با سیستم آبیاری قطره ای در اراضی شیبدار

دکتر روح اله کریمی

پژوهشکده انگور و کشمش

بین دستگاهی

به زراعی به نژادی

4

پروژه

Geo Net C

دکتر حمید نوری

بین دانشگاه ملایر واتحادیه اروپا

بین المللی

علوم محیطی

5

پروژه

Sapagro

دکتر حمید نوری

مونت پولیه فرانسه تحت نظارت اتحادیه اروپا بین پژوهشکده و موسسهSupagro

بین المللی

علوم محیطی