جمعه 7 آذر 1399   21:19:17
معرفی کارکنانبيشتر
بابک تاجیک

1394/2/21 دوشنبه

بابک تاجیک

سمت: کارشناس اداره کارگزینی

تلفن داخلی: 259

پست الکترونیکی: tajik.babak@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار