دوشنبه 5 آبان 1399   22:09:05
افرادبيشتر
دکتر ابراهیم غلامی حاتم

1395/11/27 چهارشنبه

دکتر ابراهیم غلامی حاتم

سمت: مدیر مرکز پرتودهی گاما و الکترون

تلفن داخلی: 348

پست الکترونیکی: e.gholami@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری فیزیک هسته ای