پنجشنبه 5 خرداد 1401   14:57:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
معصومه نوروزی

معصومه نوروزی

معصومه نوروزی

سمت: کارشناس مدیریت پژوهش و فناوری

تلفن محل کار: 32355487

تلفن داخلی: 554

پست الکترونیکی: researchoffice@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی