جمعه 21 مرداد 1401   19:50:28
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
فاطمه شفیعی

فاطمه شفیعی

فاطمه شفیعی

سمت: سرپرست کتابخانه دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32233113

تلفن داخلی: 259

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد فلسفه