یکشنبه 30 شهریور 1399   04:49:15
معرفی افراد
مهندس نیما دیماری

1394/1/23 یکشنبه

مهندس نیما دیماری

سمت: مسئول پیگیری امور گروه معماری

تلفن داخلی: 289

پست الکترونیکی: nima.deimary@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~NDeimary