یکشنبه 19 آذر 1402   08:12:31
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
طالب شیرزادی

طالب شیرزادی

طالب شیرزادی

سمت: کارشناس تغذیه دانشکده عمران و معماری