پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:11:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
مهدی فراهانی

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 3225316