شنبه 12 آذر 1401   19:16:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
رضا مومنی

رضا مومنی

رضا مومنی

سمت: کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

پست الکترونیکی: reza.momeni64@yahoo.com