شنبه 29 شهريور 1399   07:47:03
معرفی کارکنان
دکتر حمید نوری

1393/10/29 دوشنبه

دکتر حمید نوری

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355327

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir