دوشنبه 3 مهر 1402   21:46:09
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
کریم ابراهیمی

کریم ابراهیمی

کریم ابراهیمی

سمت: رئیس اداره حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355423

تلفن داخلی: 343

پست الکترونیکی: mohammadkarim313@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی