شنبه 3 آبان 1399   04:30:47
معرفی کارکنان
کریم ابراهیمی

1391/8/16 سه‌شنبه

کریم ابراهیمی

سمت: رئیس اداره حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 33339840

تلفن داخلی: 343

پست الکترونیکی: mohammadkarim313@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی