جمعه 4 فروردین 1402   14:08:14
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
فهیمه عاشوری

فهیمه عاشوری

فهیمه عاشوری

سمت: مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355327

تلفن داخلی: 340

سوابق تحصیلی:
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی