دوشنبه 3 مهر 1402   21:50:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
راضیه سلیمانی

راضیه سلیمانی

راضیه سلیمانی

سمت: مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس فرهنگی

تلفن محل کار: 32355495

تلفن داخلی: 341

دورنگار: 32355495

پست الکترونیکی: raziyeh_soleymani@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد فقه و حقوق