شنبه 3 آبان 1399   03:11:16
معرفی کارکنان
راضیه سلیمانی

1391/8/16 سه‌شنبه

راضیه سلیمانی

سمت: مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس امور قرآنی و امور فرهنگی خوابگاه ها

تلفن محل کار: 33339840

تلفن داخلی: 342

دورنگار: 33339840

پست الکترونیکی: raziyeh_soleymani@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد فقه و حقوق