يكشنبه 19 مرداد 1399   17:56:11
معرفی کارکنان
میثم خانجان

1391/8/15 دوشنبه

میثم خانجان

سمت: کارشناس فرهنگی و اجتماعی

پست الکترونیکی: meysamkhanjan@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی معماری

مهارت ها:
عکاسی