چهارشنبه 13 مهر 1401   21:30:34
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
امور دانشجویی
مریم طاهری

مریم طاهری

مریم طاهری

سمت: کارشناس امور دانشجویی

تلفن داخلی: 311

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی