دوشنبه 13 تیر 1401   01:01:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
وحید سرمستی

وحید سرمستی

وحید سرمستی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355449

تلفن داخلی: 352

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مدیریت