دوشنبه 13 تیر 1401   02:24:23
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
نسرین عبدلی

نسرین عبدلی

نسرین عبدلی

سمت: کارشناس مسئول پذیرش و نظام وظیفه

تلفن محل کار: 32456512

تلفن داخلی: 286