دوشنبه 13 تیر 1401   00:38:11
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
اسماعیل امیری

اسماعیل امیری

اسماعیل امیری

سمت: کارشناس استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32355357

تلفن داخلی: 228