پنجشنبه 5 خرداد 1401   16:32:39
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر داود اخضری

دکتر داود اخضری

دکتر داود اخضری

سمت: رئیس گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32355357

تلفن داخلی: 228