دوشنبه 13 تیر 1401   02:21:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

سمت: سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32355357

تلفن داخلی: 228