دوشنبه 13 تیر 1401   01:21:40
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
احد کیانی

احد کیانی

احد کیانی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن محل کار: 32355451

تلفن داخلی: 408