یکشنبه 3 بهمن 1400   21:47:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر علی نهاوندی

دکتر علی نهاوندی

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355424

تلفن داخلی: 280

پست الکترونیکی: ali.nahavandi@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکترای تخصصی مهندسی برق-قدرت

سوابق کاری: مدیر امور آموزشی دانشگاه ملایر (1400-1393)


صفحه شخصی: ​​​​http://research.malayeru.ac.ir/~ANahavandi