دوشنبه 13 تیر 1401   01:53:09
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
معصومه ناصری

معصومه ناصری

معصومه ناصری

سمت: کارشناس دفتر معاونت آموزشی و برنامه ریزی درسی

تلفن محل کار: 32355394

تلفن داخلی: 284