دوشنبه 13 تیر 1401   02:18:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
علی میرزایی

علی میرزایی

علی میرزایی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی

تلفن محل کار: 32355425

تلفن داخلی: 480

پست الکترونیکی: Alimirzaei2010@yahoo.com