دوشنبه 13 تیر 1401   00:31:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
علی بهنام

علی بهنام

علی بهنام

سمت: کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32225316

تلفن داخلی: 262