دوشنبه 13 تیر 1401   01:22:53
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
مهلا فرجی

مهلا فرجی

مهلا فرجی

سمت: کارشناس مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355390

تلفن داخلی: 281

پست الکترونیکی: Farakhan.malayeru@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد