دوشنبه 13 تیر 1401   00:21:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
مهدی رفیعی

مهدی رفیعی

مهدی رفیعی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32355462

تلفن داخلی: 505