دوشنبه 13 تیر 1401   01:36:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
کبری مولوی

کبری مولوی

کبری مولوی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی

تلفن محل کار: 32355425

تلفن داخلی: 480