دوشنبه 13 تیر 1401   01:40:15
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
معصومه مطلبی

معصومه مطلبی

معصومه مطلبی

سمت: کارشناس مسئول دانش آموختگان

تلفن محل کار: 32355439

تلفن داخلی: 290