دوشنبه 13 تیر 1401   01:39:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
نسرین احمدی

نسرین احمدی

نسرین احمدی

سمت: کارشناس خدمات ماشینی

تلفن محل کار: 32355469

تلفن داخلی: 288