جمعه 7 آذر 1399   09:49:39
معرفی افراد
وحید سرمستی

1395/9/21 یکشنبه

وحید سرمستی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355449

تلفن داخلی: 352

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مدیریت